Behoud van het varend erfgoed van de Koninklijke Marine
Mahu op zee[!imgslider_title     _2!]

Varend erfgoed van de Koninklijke Marine


De ondiepwater mijnenveger Hr. Ms. MAHU behoort tot het varend erfgoed van de Koninklijke Marine. De Mahu staat staat ingeschreven in het Nationaal Register Varende Monumenten en is aangesloten bij de Historic Naval Ships Association.

Stichting Promotie Maritieme Tradities

 

 

Schepen met hun geschiedenis zijn een waardevol erfgoed. De Stichting P.M.T. (Promotie Maritieme Tradities) heeft zich tot taak gesteld alle krachten te bundelen om het varend erfgoed van de Koninklijke Marine voor het nageslacht te behouden, te restaureren en in originele staat als museumschepen te exploiteren.

De voornaamste doelstellingen van de Stichting zijn:

- Het in de vaart houden van de historische houten mijnenveger 
  Hr. Ms. MAHU en het historische landingsvaartuig L9512 beide behorende
  tot het varend erfgoed van de Koninklijke Marine.                  

- Het in bezit krijgen en na restauratie weer in de vaart brengen van andere

- schepen welke uit dienst zijn of worden gesteld door de Koninklijke Marine.
         
- Het openstellen van voorgenoemde schepen voor het publiek.

- Het bewaren en publiekelijk maken van het culturele en materiele erfgoed
  van de Koninklijke Marine.

 

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

 

- Bevorderen van de belangstelling voor het veelzijdige maritieme gebeuren.

- Zich samen met de Koninklijke Marine presenteren op Nautisch evenementen.

- Ondersteunen van andere maritieme aktiviteiten in de ruimste zin.

- Het restaureren en plegen van onderhoud aan de in haar bezit zijnde schepen.

- Onderzoek verrichten naar de historie van de door de Koninklijke Marine
  afgestoten schepen.

- De schepen presenteren tijdens Maritieme evenementen.

- Het aanboren van kennis bij belangstellenden, waaronder (oud)opvarenden,
  die kunnen adviseren bij het instand houden van de schepen en bijdragen aan het
  opschrijven van de geschiedenis.

- Het uitgeven van boeken over de geschiedenis van de schepen die dienst hebben

  gedaan bij de Koninklijke Marine.

- Het samenwerken met alle daarvoor in aanmerking komende (overheids-)instellingen.