Varend erfgoed van de Koninklijke Marine
Mahu op zee[!imgslider_title     _2!]

Varend erfgoed van de Koninklijke Marine


De ondiepwater mijnenveger Hr. Ms. MAHU behoort tot het varend erfgoed van de Koninklijke Marine. De Mahu staat staat ingeschreven in het Nationaal Register Varende Monumenten en is aangesloten bij de Historic Naval Ships Association.

Zonder donateurs kunnen we de Hr.Ms. MAHU niet in de vaart houden.

De kosten van het in de vaart houden van onze schepen zijn zo hoog, dat wij die zonder de bijdragen van onze donateurs en sponsoren, niet varende kunnen houden. Voor het bestuur en medewerkers is het geen optie "stilligende schepen voor de wal", daarom konden we met de bijdragen van onze donateurs en sponsoren de Hr.Ms. MAHU en de LCA L9512 weer in de vaart brengen. Maar het onderhoud aan de oude Dames vergt ook in de toekomst nog heel veel geld. Daarom nodigen we iedereen, die zich op de een of andere manier verbonden voelt met het varend erfgoed en in het bijzonder met die van de Koninklijke Marine, uit om donateur te worden van de stichting PMT.

De donateurs ontvangen 2 keer jaar het boekje Maritiem Aktueel, waarmee wij u op de hoogte houden van de voortgang en doen we verslag van onze activiteiten.
In actuele situaties ontvangen de donateurs ook een nieuwsbrief. Hierin maken we ook melding van onze vaardagen en de eventuele mogelijkheid om als donateur mee te varen.

De donateurs hebben ook een eigen website namelijk vriendenvandemahu.nl hier wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze vrijwillige medewerkers en vindt u verslagen en bevindingen van de vaardagen.


Wilt u meehelpen aan het instandhouden van het Cultureelerfgoed van de Koninklijke Marine, meldt u zich dan aan als donateur op onderstaand formulier.


Wilt u meer informatie over het sponsorschap van de stichting PMT klik dan hier.
U kunt de minimale donatie van € 20 per jaar overmaken op bankrekening NL 55 INGB 0005 5787 61 t.n.v. st. Promotie maritieme Tradities.

Naam
Adres
Postcode Woonplaats
Land
E-mailadres
Telefoonnummer
Hier kunt u eventueel uw dienstgegevens aangeven
Vul onderstaande captcha in.
Dit is een verplicht veld
ANBI status

De stichting PMT is door de belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI. lees verder; belastingdienst