Varend erfgoed van de Koninklijke Marine
Mahu op zee[!imgslider_title     _2!]

Varend erfgoed van de Koninklijke Marine


De ondiepwater mijnenveger Hr. Ms. MAHU behoort tot het varend erfgoed van de Koninklijke Marine. De Mahu staat staat ingeschreven in het Nationaal Register Varende Monumenten en is aangesloten bij de Historic Naval Ships Association.

Bestuur

Bestuur Stichting Promotie Maritieme Tradities

Beschermheer;  Commandeur ir. C. Boelema Robertus

Voorzitter; G.J. Abels (Hans)
tel:  0206370614
email:  voorzitter@mahu880.nl

Secretaris mw. I. Werkhoven (Inge)
email:  secretaris@mahu880.nl

Penningmeester: R.E. Goldsteen (Rob)
tel:  0651981558
email: penningmeester@mahu880.nl

Algemeen Bestuursleden;

P. Aberkrom (Piet)
tel:  0651161160
email:  piet65@xs4all.nl

L.T.M.J.A. Versteeg (Loek)
email:  Loek@mahu880.nl

M. van Tatenhove (Rinus)
email:  rinus@mahu880.nl

H.C. Jongewaard (Henk)
email. henk@mahu880.nl

ANBI-status

De stichting Promotie Maritieme Tradities is met terugwerkende kracht per i januari 2016 door de belastingdienst aangemerkt  als Culturele ANBI. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs en sponsoren van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. 

De belastingdienst vraagt aan ANBI-instellingen om een aantal gegevens te publiceren. Klik op deze link voor een factsheet en beleidsplan waarin deze informatie is opgenomen.”

Schipper (Cdt)

J.A.M. Elswijk (Jan)

tel:       0655713130
email:   jamelswijk@hotmail.com 
Bestuursmedewerkers

Donateursadministratie:
G.J. Voogd (Job)
donateursadministratie@mahu880.nl

Redactie Maritiem Aktueel:
H. Faber (Harry)
redactie@mahu880.nl

Website:
Rob Goldsteen
penningmeester@mahu880.nl